05:51 21/07/2024
Giới thiệu các trang web chuyên đề của DMEC
Các trang web chuyên đề bàn sâu về các lãnh vực bảo trì, thi công, thiết kế, tư vấn kỹ thuật, quản lý dự án, quản lý cao ốc, tổ chức sự kiện, thiết bị cơ điện nằm trong hệ thống website của DMEC với trang web trung tâm dmec.vn.
 
Mời các bạn nhấn vào nút GoogleSite ở cuối trang web dmec.vn  để vào các trang web chuyên đề này.
 
Trân trọng kính chào.
 
Chủ tịch DMEC
Tin liên quan