04:19 21/07/2024
Các hoạt động vì cộng đồng dự kiến thực hiện
 
Tặng hệ thống nấu nước sơ bộ (đến 70 độ C) bằng Năng lượng mặt trời cho các  trường trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, nhà dưỡng lão đặc biệt khó khăn:
 
 
 
 
Tin liên quan