11:44 22/05/2024
Thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió

1. Đặc điểm hệ thống: (chi tiết xem Mục Tải tài liệu ---> Training)

2. Biện pháp thi công: (chi tiết xem Mục Tải tài liệu ---> Quy trình)
3. Sơ đồ tổ chức thi công:

(Xin vui lòng vào mục Tải tài liệu để xem bảng giá lắp đặt máy lạnh)

Xin vui lòng vào mục Liên hệ để DMEC được phục vụ tận tình quý vị